Hệ Thống

Truyện hệ thống là truyện mà nhân vật chính luôn mang trong mình một hệ thống (siêu cấp). Hệ thống cộng sinh với nhân vật, đưa ra các nhiệm vụ/yêu cầu để hoàn thành, từ đó nhân vật chính đạt được nhiều lợi ích "phi tự nhiên"
KHOÁI XUYÊN CHI ĐẢ KIỂM CUỒNG MA

0/10
Trạng thái: Full
MUÔN VÀN SỦNG ÁI

0/10
Trạng thái: Full
CÙNG NAM CHÍNH NGỌT VĂN YÊU ĐƯƠNG

0/10
Trạng thái: Full
CÔNG LƯỢC TÍNH PHÚC

0/10
Trạng thái: Đang ra
TRÙNG SINH THÀNH HỆ THỐNG

0/10
Trạng thái: Full
ĐƯỜNG TĂNG XÔNG TÂY DU

0/10
Trạng thái: Full
CỐ ẢNH HẬU LÀ TIỂU ĐỒ NGỐC

0/10
Trạng thái: Full
THE GAMER HỆ THỐNG

0/10
Trạng thái: Full
CHINH PHỤC NAM CHÍNH HẮC HÓA

0/10
Trạng thái: Đang ra
HỆ THỐNG TINH LINH Ở MẠT THẾ

0/10
Trạng thái: Full
XUYÊN NHANH: PHÁO HÔI NỮ PHỤ (QUYỂN 1)

0/10
Trạng thái: Đang ra
CUỒNG HUYẾT THIÊN MA

0/10
Trạng thái: Đang ra
ÉP KHÔ NAM PHỤ

0/10
Trạng thái: Full
CÔNG LƯỢC NAM PHỤ

0/10
Trạng thái: Đang ra
XUYÊN THÀNH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CỦA CHỒNG

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Xuyên Không, Hệ Thống
NGUYÊN PHỐI NGHỊCH TẬP

0/10
Trạng thái: Full
HÀNG NGÀY LÀM NPC Ở THẾ GIỚI XUYÊN NHANH

0/10
Trạng thái: Full

Báo lỗi