Quân Sự

Truyện quân sự là những truyện có yếu tố quân sự, môi trường quân đội. Truyện kể về những cuộc chiến tranh và người tài dụng quân với các chiến thuật trong các cuộc đấu tranh giành quyền lực.
ĐƯỜNG CHUYÊN

0/10
Trạng thái: Full
TAY SÚNG BẮN TỈA LẠC VỀ THỜI TAM QUỐC

0/10
Trạng thái: Full
CẨM Y VỆ

0/10
Trạng thái: Full
NGƯỢC VỀ THỜI MINH

0/10
Trạng thái: Full
THIÊN HẠ KIÊU HÙNG

0/10
Trạng thái: Full
TRÍ TUỆ ĐẠI TỐNG

0/10
Trạng thái: Full
THỊNH THẾ ĐÍCH PHI

0/10
Trạng thái: Full
QUYỀN THẦN

0/10
Trạng thái: Full
THIÊN HẠ

0/10
Trạng thái: Full
CHIẾN THẦN VĨ ĐẠI NHẤT - TẦN TRẠM

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quân Sự
QUỐC SẮC SINH KIÊU

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử
KIỀU THÊ NHƯ VÂN

0/10
Trạng thái: Full
GIANG SƠN MỸ SẮC

0/10
Trạng thái: Full
PHONG LƯU VÕ TRẠNG NGUYÊN

0/10
Trạng thái: Full
SOÁN ĐƯỜNG

0/10
Trạng thái: Full
ĐẠI ĐƯỜNG SONG LONG TRUYỆN

0/10
Trạng thái: Full
SAY MỘNG GIANG SƠN

0/10
Trạng thái: Full
A MẠCH TÒNG QUÂN

0/10
Trạng thái: Full
DỤC VỌNG CỦA KẺ CHINH PHỤC

0/10
Trạng thái: Full
BỘ BỘ SINH LIÊN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Kiếm Hiệp, Quân Sự
SỞ HÁN TRANH BÁ

0/10
Trạng thái: Full
HOÀNG TỘC

0/10
Trạng thái: Full
MÈO HOANG

0/10
Trạng thái: Full
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN

0/10
Trạng thái: Full
NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU

0/10
Trạng thái: Full

Báo lỗi