Xuyên Không

Truyện xuyên không kể về nhân vật vì một lý do thần kỳ nào đó mà vượt thời gian/không gian đến một nơi khác. Trong đó có xuyên hồn: chỉ có linh hồn xuyên không và xuyên nguyên: cả người cùng xuyên việt.
VÔ THƯỢNG SÁT THẦN

0/10
Trạng thái: Đang ra
HUYNH SỦNG

0/10
Trạng thái: Full
THIÊN ĐẠO ĐỒ THƯ QUÁN

0/10
Trạng thái: Đang ra
VƯƠNG PHI ĐA TÀI ĐA NGHỆ

0/10
Trạng thái: Đang ra
BẮC TỐNG PHONG LƯU

0/10
Trạng thái: Full
BẦN GIA NỮ

0/10
Trạng thái: Full
THẦN MA THIÊN TÔN

0/10
Trạng thái: Full
VƯƠNG PHI MUỐN TÁI GIÁ RỒI

0/10
Trạng thái: Full
TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN

0/10
Trạng thái: Full
DÂU NHÀ NÔNG

0/10
Trạng thái: Full
CAO THỦ “ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG”

0/10
Trạng thái: Full
VƯỢNG GIA TIỂU NÔNG NỮ

0/10
Trạng thái: Full
XUYÊN NHANH: NỮ PHỐI, BÌNH TĨNH MỘT CHÚT

0/10
Trạng thái: Đang ra
THẦN Y VƯƠNG PHI: VƯƠNG GIA TRÁNH RA

0/10
Trạng thái: Đang ra
ĐƯỜNG CHUYÊN

0/10
Trạng thái: Full

Báo lỗi