Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
VƯƠNG PHI ĐA TÀI ĐA NGHỆ

0/10
Trạng thái: Đang ra
TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN

0/10
Trạng thái: Full
THỨ NỮ HỮU ĐỘC

0/10
Trạng thái: Full
THƯƠNG TIẾN TỬU

0/10
Trạng thái: Full
HOẠN PHI THIÊN HẠ

0/10
Trạng thái: Đang ra
GIA NINH TRƯỞNG CÔNG CHÚA

0/10
Trạng thái: Full
VAI ÁC VƯƠNG PHI KHÔNG PHẬT HỆ

0/10
Trạng thái: Full
HẦU MÔN KIÊU NỮ

0/10
Trạng thái: Full
HOÀNG ÂN

0/10
Trạng thái: Full
RẮN RẾT THỨ NỮ

0/10
Trạng thái: Full
TRỌNG SINH SỦNG PHI

0/10
Trạng thái: Full
THỊNH THẾ ĐÍCH PHI

0/10
Trạng thái: Full
TA CHÍNH LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ

0/10
Trạng thái: Full
HOÀNG THƯỢNG LẠI GHEN TỊ

0/10
Trạng thái: Full
KÝ SỰ HẬU CUNG

0/10
Trạng thái: Full
THẦN Y VƯƠNG PHI BỊ VỨT BỎ

0/10
Trạng thái: Đang ra
NAM AN THÁI PHI TRUYỀN KỲ

0/10
Trạng thái: Full
TUNG HOÀNH CỔ ĐẠI

0/10
Trạng thái: Full
HOÀNG SỦNG

0/10
Trạng thái: Full
CÔNG CHÚA THÀNH VƯƠNG PHI

0/10
Trạng thái: Full
GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG

0/10
Trạng thái: Full
ĐẠI ĐỊA CHỦ

0/10
Trạng thái: Full

Báo lỗi