Cổ Đại

Truyện cổ đại là thể loại truyện lấy bối cảnh phong kiến - cổ đại, thường là xuyên không về quá khứ. Truyện viết thuần cổ trang (nhân vật đã sống sẵn ở cổ đại rồi) thì ít gặp hơn, các thể loại nhỏ hơn như cung đấu, gia đấu, kiếm hiệp/giang hồ, điền văn...
HUYNH SỦNG

0/10
Trạng thái: Full
VƯƠNG PHI ĐA TÀI ĐA NGHỆ

0/10
Trạng thái: Đang ra
BẮC TỐNG PHONG LƯU

0/10
Trạng thái: Full
BẦN GIA NỮ

0/10
Trạng thái: Full
TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN

0/10
Trạng thái: Full
GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng
DÂU NHÀ NÔNG

0/10
Trạng thái: Full
TỰ CẨM

0/10
Trạng thái: Full
THỨ NỮ HỮU ĐỘC

0/10
Trạng thái: Full
XUYÊN NHANH: NỮ PHỐI, BÌNH TĨNH MỘT CHÚT

0/10
Trạng thái: Đang ra
MA ĐẠO TỔ SƯ

0/10
Trạng thái: Full
THẦN Y VƯƠNG PHI: VƯƠNG GIA TRÁNH RA

0/10
Trạng thái: Đang ra
Á NÔ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược
ĐƯỜNG CHUYÊN

0/10
Trạng thái: Full
TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ

0/10
Trạng thái: Full
THƯƠNG TIẾN TỬU

0/10
Trạng thái: Full
TRỌNG SINH ÔM CHẶT ĐÙI VÀNG PHU QUÂN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại
ĐẾ VƯƠNG SỦNG ÁI

0/10
Trạng thái: Full

Báo lỗi