Quan Trường

Truyện quan trường là thể loại truyện về khía cạnh chính trường, đấu đá chính trị như quá trình thăng quan tiến chức, đấu trí giành quyền lực trong nội bộ chính quyền
QUAN KHÍ

0/10
Trạng thái: Full
QUYỀN TÀI

0/10
Trạng thái: Full
Y ĐẠO QUAN ĐỒ

0/10
Trạng thái: Full
QUAN THẦN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
TRÙNG SINH CHI NHA NỘI

0/10
Trạng thái: Full
QUAN LỘ THƯƠNG ĐỒ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
QUAN THUẬT

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNG

0/10
Trạng thái: Full
BÍ THƯ TRÙNG SINH

0/10
Trạng thái: Full
QUAN GIA

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
LỘNG TRIỀU

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
NGƯỜI CẦM QUYỀN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
CẢNH LỘ QUAN ĐỒ

0/10
Trạng thái: Đang ra
QUAN BẢNG

0/10
Trạng thái: Đang ra
BỐ Y QUAN ĐẠO

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Sắc, Quan Trường
QUAN MÔN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
LÃO ĐẠI LÀ NỮ LANG

0/10
Trạng thái: Full
PHÙ DIÊU

0/10
Trạng thái: Full
QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Trọng Sinh, Quan Trường
QUAN SÁCH

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Quan Trường
NGƯỜI TÌNH ĐẾ VƯƠNG

0/10
Trạng thái: Đang ra
LẤY VỢ LẤY PHẢI THÁI THƯỢNG HOÀNG

0/10
Trạng thái: Full
BÍ THƯ TỈNH ỦY

0/10
Trạng thái: Full
TẦM TẦN KÝ

0/10
Trạng thái: Full

Báo lỗi