Huyền Huyễn

Truyện huyền huyễn thường có nội dung liên quan đến các yếu tố siêu nhiên, thế giới của các thần tiên, yêu quái, tiên giới, ma giới với tiên thuật, phép thuật siêu nhiên
ĐẠI CHÚA TỂ

0/10
Trạng thái: Full
THẦN ĐẠO ĐAN TÔN

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
PHI THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
VÔ THƯỢNG SÁT THẦN

0/10
Trạng thái: Đang ra
VÔ TẬN ĐAN ĐIỀN

0/10
Trạng thái: Full
THIÊN QUAN TỨ PHÚC (QUAN TRỜI BAN PHÚC)

0/10
Trạng thái: Full
ĐẾ TÔN

0/10
Trạng thái: Full
NGẠO THẾ CỬU TRỌNG THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
THIÊN ĐẠO ĐỒ THƯ QUÁN

0/10
Trạng thái: Đang ra
DỊ THẾ TÀ QUÂN

0/10
Trạng thái: Full
TẠO HÓA TIÊN ĐẾ

0/10
Trạng thái: Full
NGÃ DỤC PHONG THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
[OVERGEARED] THỢ RÈN HUYỀN THOẠI

0/10
Trạng thái: Đang ra
THẦN MA THIÊN TÔN

0/10
Trạng thái: Full
CẦU MA

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Huyền Huyễn
TUYẾT ƯNG LĨNH CHỦ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn
MA THIÊN KÝ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
CAO THỦ “ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG”

0/10
Trạng thái: Full
THẾ GIỚI HOÀN MỸ

0/10
Trạng thái: Full
MÃNG HOANG KỶ

0/10
Trạng thái: Full
THÍ THIÊN ĐAO

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Báo lỗi