Dị Giới

Truyện Dị giới xoay quanh thế giới kỳ lạ, thế giới khác khác với thế giới hiện tại chúng ta đang sinh sống. Nếu là cổ đại thì thời đại/ vương triều đó không có trong lịch sử.
ĐẠI CHÚA TỂ

0/10
Trạng thái: Full
VÔ THƯỢNG SÁT THẦN

0/10
Trạng thái: Đang ra
VÔ TẬN ĐAN ĐIỀN

0/10
Trạng thái: Full
THIÊN ĐẠO ĐỒ THƯ QUÁN

0/10
Trạng thái: Đang ra
ĐẤU LA ĐẠI LỤC II (TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN)

0/10
Trạng thái: Đang ra
DỊ THẾ TÀ QUÂN

0/10
Trạng thái: Full
TẠO HÓA TIÊN ĐẾ

0/10
Trạng thái: Full
THẦN MA THIÊN TÔN

0/10
Trạng thái: Full
TUYẾT ƯNG LĨNH CHỦ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn
Y THỦ CHE THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
GIÀ THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
VŨ CỰC THIÊN HẠ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn
KIẾM ĐỘNG CỬU THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
TA MAN HOANG BỘ LẠC

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
NHÂN ĐẠO CHÍ TÔN

0/10
Trạng thái: Full
SÁT THẦN

0/10
Trạng thái: Full
LINH VỰC

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Báo lỗi