Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện khám phá thế giới tu luyện của tu sĩ tu chân đầy bí ẩn. Truyện tiên hiệp xoay quanh việc tu luyện, pháp quyết, pháp bảo, tiên linh thạch, nhân - thần - ma - tiên - yêu đầy mới lạ và bất ngờ. Không hẳn là mộng đẹp về thế giới thần tiền mà các độc giả thường tưởng tượng.
ĐẠI CHÚA TỂ

0/10
Trạng thái: Full
THẦN ĐẠO ĐAN TÔN

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
PHI THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
VÔ THƯỢNG SÁT THẦN

0/10
Trạng thái: Đang ra
VÔ TẬN ĐAN ĐIỀN

0/10
Trạng thái: Full
TRỌNG SINH TU TIÊN TẠI ĐÔ THỊ

0/10
Trạng thái: Full
ĐẾ TÔN

0/10
Trạng thái: Full
NGẠO THẾ CỬU TRỌNG THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
THIÊN ĐẠO ĐỒ THƯ QUÁN

0/10
Trạng thái: Đang ra
ĐẤU LA ĐẠI LỤC II (TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN)

0/10
Trạng thái: Đang ra
TẠO HÓA TIÊN ĐẾ

0/10
Trạng thái: Full
KIẾM ĐẠO ĐỘC TÔN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
NGÃ DỤC PHONG THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
MA THIÊN KÝ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
VĨNH HẰNG THÁNH VƯƠNG

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
VŨ THẦN CHÚA TỂ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
THẾ GIỚI HOÀN MỸ

0/10
Trạng thái: Full
MÃNG HOANG KỶ

0/10
Trạng thái: Full
THÍ THIÊN ĐAO

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
TINH THẦN BIẾN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
BÁCH LUYỆN THÀNH TIÊN

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
GIÀ THIÊN

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
MA ĐẠO TỔ SƯ

0/10
Trạng thái: Full
KIẾM ĐỘNG CỬU THIÊN

0/10
Trạng thái: Full

Báo lỗi