Hệ Thống

Truyện hệ thống là truyện mà nhân vật chính luôn mang trong mình một hệ thống (siêu cấp). Hệ thống cộng sinh với nhân vật, đưa ra các nhiệm vụ/yêu cầu để hoàn thành, từ đó nhân vật chính đạt được nhiều lợi ích "phi tự nhiên"
GIÁO SƯ TỪ NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN

0/10
Trạng thái: Full
HỆ THỐNG TRẢI NGHIỆM NHÂN VẬT CHÍNH NGHỊCH THIÊN!

0/10
Trạng thái: Full
(QUYỂN 1) MAU XUYÊN NỮ PHỤ BÌNH TĨNH MỘT CHÚT !!!

0/10
Trạng thái: Full
HỌC VIỆN PHẢN DIỆN

0/10
Trạng thái: Full
NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU YÊU GẤU TRÚC

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Hệ Thống
GIẢ LÀM NAM THẦN ĐÀNG HOÀNG

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Hệ Thống
HỆ THỐNG DƯỠNG THÀNH NAM CHỦ

0/10
Trạng thái: Full
NGHỊCH THIÊN VẬN MỆNH

0/10
Trạng thái: Full
XUYÊN NHANH "TÌNH" THÂM MỘT TẤC

0/10
Trạng thái: Full
NỘI TÂM CỦA TA CƠ HỒ BỊ PHÁ VỠ

0/10
Trạng thái: Full
VẤN TRẦN

0/10
Trạng thái: Full
CẦU XIN CÁC NGƯỜI CHO CON ĐƯỜNG SỐNG

0/10
Trạng thái: Full
SƯ TÔN LÀ NGHỀ NGHIỆP CÓ ĐỘ NGUY HIỂM CAO

0/10
Trạng thái: Full
NGƯỜI YÊU MẮC CHỨNG TRẦM CẢM

0/10
Trạng thái: Full
TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA CHỒNG TÔI

0/10
Trạng thái: Full
HỆ THỐNG ĐANG CỘNG HƯỞNG

0/10
Trạng thái: Full
MẠT THẾ CHI CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG

0/10
Trạng thái: Full
SAU KHI BIẾN THÀNH MÈO CỦA NAM THẦN

0/10
Trạng thái: Full
HÀNH TRÌNH CƯỚP NAM CHÍNH VỀ TAY NAM PHỤ

0/10
Trạng thái: Full

Báo lỗi