HÔN QUÂN TA TIỂU NGẠO THIÊN CỔ

Vừa gia nhập Đại Hạ đã có cơ hội dẫn binh hiếm thấy như vậy, nhất định phải biểu hiện cho tốt!

Sau khi tảo triều chấm dứt, Lâm Bắc Phàm triệu tập một nhóm cao thủ Tiên Thiên, Tửu Kiếm Tiên, Diệu Thủ Không Không, Sài Ngọc Tâm, Bạch Trúc.

Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề nói: "Trẫm phát hiện một loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết - Cửu Nhãn Bạch Ngọc Liên Bồng, vật này có rất nhiều công hiệu, nhưng có cự xà thủ vệ cho nên trẫm muốn các ngươi đi chém giết cự xà, thu lấy bảo vật! Vị trí cụ thể, Diệu Thủ Không Không đã biết rõ, các ngươi đi theo là được rồi!"

"Vâng, bệ hạ"

Mọi người tiếp chỉ.

"Nhưng bệ hạ, con rắn khổng lồ kia thật hung mãnh, có thực lực cấp bậc Cương Khí đỉnh phong, dựa vào thực lực của chúng ta chỉ sợ..."

Diệu Thủ Không Không lo lắng nói.

Lâm Bắc Phàm cười nói: "Các ngươi yên tâm, trầm đã mời vị bằng hữu kia! Vào thời điểm mấu chốt, hắn sẽ ra tay giúp đỡ!"


Mọi người âm thầm thở ra một hơi, có một vị cao thủ kiếm đạo bảo vệ, trong lòng nhẹ nhõm không ít.

"Các ngươi cùng theo đại quân Chinh Nam xuất phát đi"

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đã xuất phát. Qua ba ngày, Vương Kim Hải đã suất lĩnh đại quân vượt qua dãy núi Hoành Đoạn, giết vào trong Đại Viêm cảnh.

Con dân Đại Viêm ở dãy núi Hoành Đoạn thấy đại quân đột nhiên xuất hiện đều choáng váng.

"Đây là đại quân từ đâu mà có?"

"Thật nhiều nhân mã nha, bọn họ từ đâu tới vậy?"

"Bọn chúng đến rồi!"

"Cứu mạng với, mau đóng cửa thành lại!"


"Mau cầu cứu triều đình!"

Mặc dù cửa thành cao quan ải lớn nhưng bọn họ làm sao ngăn cản được đại quân do cao thủ Tiên Thiên suất lĩnh?

Chinh nam tướng quân Vương Kim Hải ra tay, cửa thành lập tức bị phá.

Vương Kim Hải đứng ở cửa thành, giơ đao lập tức. nói: "Tất cả giết vào thành cho lão phu, cướp đoạt toàn bộ, phàm là thứ đáng giá đều mang đi! Ai có phản kháng, giết không tha!"

"Vâng, tướng quân!"

Đại Hạ quân trùng trùng điệp điệp giết vào thành.

Lúc này, bọn họ cướp đoạt trên mặt đất, Lâm Bắc. Phàm cướp đoạt dưới đất.

"Trong lòng đất này vậy mà có một mỏ vàng, không tệ không tệt"

"Tài nguyên khoáng thạch rất phong phú, mang đi!" "Còn có quặng sắt lớn này, cũng là của trẫm!"

"Ha ha, trẫm lại phải phát tài một khoản nữa!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi