Hệ Thống

Truyện hệ thống là truyện mà nhân vật chính luôn mang trong mình một hệ thống (siêu cấp). Hệ thống cộng sinh với nhân vật, đưa ra các nhiệm vụ/yêu cầu để hoàn thành, từ đó nhân vật chính đạt được nhiều lợi ích "phi tự nhiên"
HÀNH TRÌNH ĐOẠT LẠI HÀO QUANG NỮ CHÍNH

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Hệ Thống
TA LÀ VUA GIÁC ĐẤU

0/10
Trạng thái: Đang ra
NHỮNG NGÀY THÁNG TÔI TRỒNG RAU

0/10
Trạng thái: Đang ra
CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Hệ Thống
TÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI

0/10
Trạng thái: Đang ra
GẢ CHO TA

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Hệ Thống
ÔM CHẶT ĐÙI THIẾU SOÁI

0/10
Trạng thái: Đang ra
VÚ EM QUẬT KHỞI THỜI MẠT THẾ

0/10
Trạng thái: Đang ra
KHOÁI XUYÊN CHI VAI ÁC BỆNH KIỀU, CƯỜNG THẾ SỦNG!

0/10
Trạng thái: Đang ra
CỨU VỚT BẠCH NGUYỆT QUANG

0/10
Trạng thái: Đang ra
NGHỀ SƯ TÔN NGUY HIỂM, TA KHÔNG LÀM!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Hệ Thống
NHÂN VẬT PHẢN DIỆN VẢ MẶT HÀO QUANG NHÂN VẬT CHÍNH

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Hệ Thống
XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH

0/10
Trạng thái: Đang ra
BÁ TỔNG ANH CÓ RẤT NHIỀU DẤU CHẤM HỎI PHẢI KHÔNG?

0/10
Trạng thái: Đang ra
[XUYÊN NHANH] SIÊU CẤP ĐẠI NÃO

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ở SHOW TUYỂN NỮ IDOL LÀM TRÀ XANH

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Hệ Thống
XUYÊN NHANH CHI HỆ THỐNG NÂNG CẤP TRÀ XANH

0/10
Trạng thái: Đang ra
PHÒNG LIVESTREAM CÁ MẮM

0/10
Trạng thái: Đang ra
HỆ THỐNG CHỦ NHIỆM LỚP

0/10
Trạng thái: Đang ra
SAU KHI KẾT HÔN CÙNG TÀ THẦN

0/10
Trạng thái: Đang ra
PHÁO HÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!

0/10
Trạng thái: Đang ra
NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ

0/10
Trạng thái: Đang ra
LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤT

0/10
Trạng thái: Đang ra

Báo lỗi